Az örökbefogadás feltételei , menete…

Szeretettel üdvözöljük  Alapítványunk web oldalán, néhány szóban leírjuk az örökbefogadás menetét, feltételeit.

Csak felnőtt nagykorú fogadhat örökbe kutyát, láncon tartani tilos őket, tilos a folyamatos kennelben tartás is,  az alapítvány nem vállal felelőséget az esetleges kutya támadásért, vagyoni kárért. Minden esetben részletesen elmondjunk minden információt amit tudunk a kutyáról, sok esetben ezek az információk hiányosak mert olyan helyről is kerül be kutya ahonnan semmi információt nem kapunk, az ilyen esetekben a bent töltött idő alatt tapasztaltakat osszuk meg önnel. Kutyáin oltva chipezve féreg hajtva kerülnek az új gazdijukhoz, örökbefogadói szerződéssel. Örökbefogadónak az  orvosi költségekhez kell hozzájárulni (Oltások, chip, ivartalanítás)

Érdeklődni lehet telefonon munkaidőben +36 20 476 96 93   email: info@mentsvar.hu

 

További részletek…

Az örökbefogadási szerződésünk, az örökbefogadásról.

 1. Az örökbeadó kijelenti, hogy az állat örökbe adható, mivel a 14 napos karantén ideje alatt a gazdája (tulajdonos) nemjelentkezett érte, mintegy lemond az állat tulajdonjogáról, ezáltal az Alapítvány tulajdonát képezi.
 1. Örökbefogadó kijelenti, hogy az állatról az Állatvédelmi törvény rendelkezései és a felelős állattartás szabályainak, különösen a Ptk. állattartók felelősségéről rendelkező szabályainak (Az állat tartásának általános szabályai 4-12. § ) megfelelően lelkiismeretesen gondoskodik, az egészségügyi kötelezettségeknek eleget tesz, az előír védőoltásokat határidőben beadatja, valamint az állattartásra vonatkozó valamennyi közegészségügyi – járványügyi jogszabály előírását betartja.
 1. Örökbefogadó a károsulttal szemben felelősséget vállal arra, hogy az állat által emberi életben, egészségben, testiépségben, növényzetben, más állatban, illetve vagyontárgyban okozott károsodást az állattartók felelősséget rendező Ptk.351. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtéríti.
 1. Felek az örökbefogadási szerződést a mai nappal kezdődő hatállyal határozatlan időre kötik. Örökbefogadó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa örökbefogadott állattól csak az Alapítvánnyal történt előzetes egyeztetést követően, az Egyesülethozzájárulásával válik meg. Kötelezi magát, hogy amennyiben az állat tartását a továbbiakban vállalni nem tudja, úgy azt az Alapítvány menhelyére az Alapítvány hozzájárulásával, az általa megjelölt időpontban visszajuttatja.
 1. Örökbefogadó vállalja, hogy az általa örökbefogadott állat betegsége, sérülése esetén a megfelelő állatorvosi kezelésről gondoskodik. Örökbefogadó tudomásul veszi és kijelenti, hogy az állat megbetegedése, megsérülése nem ad okot az állatvisszaadására.
 1. Örökbefogadó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa örökbe fogadott állat eltűnése esetén az Alapítványt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül értesíti.
 1. Örökbefogadó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alapítvány megbízottja előzetes bejelentés nélkül felkeresse és ellenőrizze az örökbefogadott állat körülményeit. Elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben az Alapítvány megbízottja nem találja megfelelőnek az állattartás körülményeit, az Alapítvány dönthet az állat visszavételéről és az örökbefogadó nem gördít akadályt az Alapítvány telepére történő azonnali visszaszállítás elé.
 1. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy az örökbefogadási szerződés bármely rendelkezésének, megszegése vagy azzal ellentétes magatartás esetén az örökbefogadási jogviszony azonnali hatályú felmondására jogosult a másik fél.
 1. Örökbefogadó tudomásul veszi, hogy az Alapítvány az örökbefogadott állat külleméért, szokásaiért, viselkedéséért valamint az örökbefogadott állat tartásával a későbbiekben felmerülő költségekért felelősséget nem vállal.
 1. Örökbefogadó tudomásul veszi, hogy jelen örökbefogadási szerződéssel átvette az Állatvédelmi Törvény állatokvédelmének általános szabályairól szóló 4-12. §-t, valamint az állattartók felelősséget rendező jogszabályt és azokat tudomásul vette.
 1. Örökbefogadó kijelenti, hogy az állat örökbefogadásával és tartásával kapcsolatban az Alapítvánnyal szemben semmilyen jogcímen költségigényt nem támaszt. A fenti okiratot elolvasás után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt, helyben hagyólag aláírtuk, rendelkezéseit magunkra nézve kötelezőnek tekintjük.
 1. Az örökbefogadó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az állatot láncon nem tarthatja.